Gryfiński Dom Kultury

Gryfiński Dom Kultury jest placówką kulturalną obejmującą swoją działalnością teren miasta i gminy Gryfino. Podstawowym zadaniem Gryfińskiego Domu Kultury jest umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom naszej gminy rozwoju zainteresowań i pasji oraz zaspakajanie potrzeb w zakresie tworzenia, uczestniczenia i odbioru wartości kulturalnych poprzez kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących miasto w kraju i poza jego granicami.

Adres:
ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryfino
tel: 91-416-25-20
fax: 91-415-02-88

więcej informacji: gdk.com.pl

Partnerzy / Mecenat